Step to Canada
Immigrate
Work temporary
Visit
Study
thaicanada
Home
News
News in canada
News Thailand
News politics
News
Webboard
Download
About Us
Contact Us

 

logo

News
 
โอบามาย้ำสัมพันธ์ จีน-สหรัฐ เป็นหุ้นส่วนกัน


ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ของสหรัฐฯ เน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างจีน กับสหรัฐ ควรเป็นไปในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนกัน มากกว่าการเผชิญหน้า ในฐานะคู่แข่ง สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันนี้ (28 ก.ค.) ว่า ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ของสหรัฐอเมริกา กล่าวเปิดการเจรจายุทธศาสตร์ และเศรษฐกิจสหรัฐฯ-จีน ที่จัดขึ้น 2 วันว่า สหรัฐฯ และจีน ไม่สามารถเผชิญหน้ากัน ในทุกประเด็น แต่ควรคิดว่าเป็นหุ้นส่วนกัน มากกว่าเป็นคู่แข่ง เพราะความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ จะกำหนดอนาคตของศตวรรษที่ 21 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เน้นด้านเศรษฐกิจว่า การที่ชาวอเมริกันเก็บออมมากขึ้น และชาวจีนจับจ่ายได้มากขึ้น จะช่วยให้การ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น เพราะจีนสามารถเป็นตลาดนำเข้าสินค้าอเมริกันได้ ขณะที่นายทิโมธี ไกธ์เนอร์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนส่งเสริมการบริโภค ภายในประเทศ และย้ำว่า สหรัฐฯ จะควบคุมยอดขาดดุลงบประมาณให้ได้ เพื่อให้จีนมั่นใจว่า การลงทุนในสหรัฐฯ จะไม่ขาดทุน อย่างไรก็ดี ทั้งประธานาธิบดีโอบามา และนายไกธ์เนอร์ ไม่ได้ย้ำเรื่องการเพิ่มค่าเงินหยวน ตามที่เคยเรียกร้องมาตลอด ขณะที่นายหวัง ฉีซาน รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของจีน กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน กำลังได้ผล ซึ่งจะส่งผลดีต่อสหรัฐ และเศรษฐกิจใหญ่ๆ ของโลก นอกจากนี้ โอบามายังได้พูดถึงประเด็นชนกลุ่มน้อยในจีน โดยแสดงความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า จีนจะเคารพ และปกป้องคนทุกศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้เสรีภาพในการแสดงออก ส่วนประเด็นระหว่างประเทศนั้น ผู้นำสหรัฐชี้ว่า ทั้งสองประเทศต้องร่วมมือกันต่อไปในการปลดนิวเคลียร์ บนคาบสมุทรเกาหลี ป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ ในครอบครอง และยุติความรุนแรง ในแคว้นดาฟู ของซูดาน

 •  Post by: Email: News Date: 2009-07-28 Review: 5733

เป็นที่น่าจับตามองนะครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายจะเป็นอย่างไรต่อไป
Post by: admin Email: sarayutt@gomew.com Post date: 2009-07-28

Comment
Page: [ 1 ]
 


 
 
 
 
Gomew
 
Openchiangmai
 

 

  © 2009 Thaicanada.com All rights reserved.