Step to Canada
Immigrate
Work temporary
Visit
Study
thaicanada
Home
News
News in canada
News Thailand
News politics
News
Webboard
Download
About Us
Contact Us

 

logo

News
 
ดีเดย์ตีฆ้องร้องป่าวผลงานรัฐบาล 6 เดือน


รัฐบาลจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ครบ 6 เดือนรัฐบาล เพื่อสื่อสารและชี้แจงผลงานด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบ ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (28 ก.ค.) ว่า รัฐบาลได้จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวาระที่รัฐบาลทำงานครบ 6 เดือน เพื่อสื่อสารและชี้แจงผลงานด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ทราบ ทั้งนี้ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จะมีแผนงานเผยแพร่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป โดยมีรูปแบบและสื่อที่เตรียมประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. หนังสือแถลงผลงาน 6 เดือนฉบับเต็ม โดยรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกด้านทุกประเด็น 2. หนังสือแถลงผลงาน 6 เดือนฉบับย่อ (ฉบับประชาชน) โดยรวบรวมข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ 3. สื่อทางหนังสือพิมพ์ มี 4 แบบ ได้แก่ นโยบายรวม เรียนฟรี 15 ปี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 500 บาท และ 5 มาตรการ 6 เดือน 4. สื่อป้ายผ้า มี 4 แบบเหมือนกับสื่อทางหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ๆ อาทิ สื่อกลางแจ้ง สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต ด้วย

 •  Post by: Email: News Date: 2009-07-27 Review: 9149

รัฐบาลนี้เจ๋งจริง
Post by: admin Email: sarayutt@gomew.com Post date: 2009-07-27

อยากรู้ว่ามีผลงานอะไรบ้านะ หกเดือนที่ผ่านมานี้
Post by: admin Email: sarayutt@gomew.com Post date: 2009-07-27

กระทรวงอะไรผลงานจะเด่นที่สุดนะ ผมว่ากระทรวงศึกษาหรือเปล่า
Post by: admin Email: sarayutt@gomew.com Post date: 2009-07-27

ผมว่าผลงานของกระทรวงสาธารณะสุขน่าจะมาที่โหล่นะ เพราะไข้หวัดระบาดจัง
Post by: admin Email: sarayutt@gomew.com Post date: 2009-07-27

กระทรวงพาณิชย์พึ่งออกสปอร์ตโฆษณานะ สงสัยกลัวจะไม่มีผลงาน
Post by: admin Email: sarayutt@gomew.com Post date: 2009-07-27

Comment
Page: [ 1 ] 2
 


 
 
 
 
Gomew
 
Openchiangmai
 

 

  © 2009 Thaicanada.com All rights reserved.